JSOFT
English  |   Hộp thư
Thời gian chạy của Java là một tiến trình hệ điều hành chịu các ràng buộc của phần cứng và hệ điều hành mà tôi nêu trong phần trước. Các môi trường thời gian chạy cung cấp các khả năng theo đòi hỏi của mã của người sử dụng còn chưa biết; điều này làm cho không thể dự đoán môi trường thời gian chạy sẽ đòi hỏi tài nguyên nào trong mỗi tình huống. Mỗi hành động mà một ứng dụng Java thực hiện bên trong môi trường Java được quản lý đều có khả năng có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu tài nguyên của thời gian chạy cung cấp môi trường đó. Phần này mô tả các ứng dụng Java tiêu dùng bộ nhớ riêng như thế nào và tại sao.
Từ khóa: java, bộ nhớ, jvm,
Tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích những hạn chế về bộ nhớ riêng do hệ điều hành và phần cứng nằm bên dưới áp đặt. Nếu bạn quen với việc quản lý bộ nhớ động trong một ngôn ngữ như C, thì bạn có thể chuyển sang phần tiếp theo.
Từ khóa: java, bộ nhớ, jvm,
Việc sử dụng hết heap (Tạm hiểu: heap là vùng lưu trữ đặc biệt trong bộ nhớ được dùng để lưu giữ các tài liệu quan trọng như tài nguyên hệ thống và các loại đối tượng khác nhau đang được sử dụng. Các heap đều được giới hạn trong phạm vi 64k. Sau đây gọi là vùng heap) của Java™ không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra một lỗi java.lang.OutOfMemoryError. Nếu bộ nhớ riêng (native memory) dùng hết, có thể xảy ra các lỗi OutOfMemoryError (lỗi thiếu bộ nhớ) mà các kỹ thuật gỡ lỗi thông thường của bạn sẽ không thể giải quyết được. Bài viết này giải thích bộ nhớ riêng là gì, thời gian chạy của Java sử dụng nó như thế nào, việc dùng hết nó sẽ như thế nào và làm thế nào để gỡ lỗi cho một lỗi OutOfMemoryError trên Windows® và Linux®.
Từ khóa: java, bộ nhớ, jvm,
J2EE là thuật ngữ viết tắc của Java 2 Platform, Enterprise Edition , đây là một distributed computing framework của Sun Microsystems. Bài viết này dựa trên 1 chương trong 1 cuốn Study Guide của Sun về J2EE, mục đích không phải là mô tả chi tiết về J2EE mà là để đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản về J2EE và các khả năng của nó.
Từ khóa: J2EE, java
Ngày nay, càng có nhiều hơn các nhà phát triển muốn viết các ứng dụng theo kiểu giao dịch cho các doanh nghiệp và do đó nó yêu cầu về mặt tốc độ, bảo mật, cũng như sự đáng tin cậy của công nghệ phía máy chủ...
Từ khóa: J2EE
Elements and patterns of a lean SOA. Although Java EE 6 is far less complex than previous platform versions, it can still be misused to create exaggerated and bloated architectures. In this article, author delineates the essential ingredients of a lean service-oriented architecture (SOA), then explains how to implement it without sacrificing maintainability
Từ khóa: Java, J2EE 6
Once a lightweight browser scripting language, JavaScript is making a resurgence on the server.
Từ khóa: Java
Noelios' Restlet Extension for ADO.Net Services leverages REST to join the two platforms
Từ khóa: Java, data link
An overview of the JVM's security model and a look at its built-in safety features (phần 5)
Từ khóa: Java, security
An overview of the JVM's security model and a look at its built-in safety features (phần 4)
Từ khóa: Java, security

Khóa học sắp khai giảng

  Đăng nhập (Học viên)

  Làm thế nào để có thể học lập trình nhanh!

  Lựa chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu học lập trình?

  Cổng thông tin (Portal) là gì ? Xây dựng cổng thông tin có những chức năng gì?

  Cuộc chiến giữa JAVA và DotNET, bạn chọn bên nào?

  Java hay .NET? Một bài toán nan giải của nhiều Newbie

  Le Doan Hop

  Những xu hướng lập trình đang nổi trong làng công nghệ

  WWW - 25 năm thay đổi thế giới

  Chưa dám dùng phần mềm nguồn mở vì thiếu người hỗ trợ

  5 hiểu lầm dai dẳng nhất về Android

  Nhìn lại quá trình “tiến hóa” của Windows

  © Copyright 2008-2016 JSoft.vn, All rights reserved.
  ® JSoft giữ bản quyền nội dung trên website này
  Build on J2EE technology