Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56
Tổng quan về J2EE - tiếp cận phát triển

Tổng quan về J2EE - tiếp cận phát triển

J2EE
25/04/2011

J2EE là thuật ngữ viết tắc của Java 2 Platform, Enterprise Edition , đây là một distributed computing framework của Sun Microsystems. Bài viết này dựa trên 1 chương trong 1 cuốn Study Guide của Sun về J2EE, mục đích không phải là mô tả chi tiết về J2EE mà là để đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản về J2EE và các khả năng của nó.

Chi tiết

Tổng quan về J2EE

Tổng quan về J2EE

J2EE
25/04/2011

Ngày nay, càng có nhiều hơn các nhà phát triển muốn viết các ứng dụng theo kiểu giao dịch cho các doanh nghiệp và do đó nó yêu cầu về mặt tốc độ, bảo mật, cũng như sự đáng tin cậy của công nghệ phía máy chủ...

Chi tiết

Lean service architectures with Java EE 6

Lean service architectures with Java EE 6

J2EE
18/03/2011

Elements and patterns of a lean SOA. Although Java EE 6 is far less complex than previous platform versions, it can still be misused to create exaggerated and bloated architectures. In this article, author delineates the essential ingredients of a lean service-oriented architecture (SOA), then explains how to implement it without sacrificing maintainability

Chi tiết

Watch out Java, here comes JavaScript

Watch out Java, here comes JavaScript

J2EE
29/01/2011

Once a lightweight browser scripting language, JavaScript is making a resurgence on the server.

Chi tiết