Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56
Một số cách để viết mã dễ đọc hơn trong JavaScript/Node.js

Một số cách để viết mã dễ đọc hơn trong JavaScript/Node.js

JavaScript
18/01/2024

Rất nhiều lập trình viên mong muốn tiến tới việc viết mã sao cho dễ đọc dễ hiểu. Bằng chứng đã tồn tại rất nhiều Design Pattern được đưa ra để hướng dẫn mọi người giải quyết vấn đề theo cách mà nhiều người vẫn làm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, việc viết mã hoàn chỉnh thì lại phụ thuộc vào từng lập trình viên.

Chi tiết