Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56
Sinh một mảng ngẫu nhiên và các giá trị không trùng nhau!

Sinh một mảng ngẫu nhiên và các giá trị không trùng nhau!

J2SE (Core)
24/12/2010

Bài toán này được áp dụng trong các hệ thống sinh đề thi trắc nghiệm. Giải thuật sử dụng thành phần ArrayList để xử lý.

Chi tiết